Essential club je místo setkávání a sdílení. Sdružuje osobnosti, které usilují o vzájemnou inspiraci, osobní rozvoj a kultivaci sama sebe a společenského i firemního prostředí.

Filozofií Essential clubu je vracet do života hodnoty jako jsou poctivost, čestnost, odpovědnost, úcta, laskavost a ohleduplnost.

Klub také navštívili: